Екологічні послуги

Наше підприємство має багаторічний досвід проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища на площах і родовищах державних підприємств та приватних структур, де проводиться геологічне вивчення, у т.ч. дослідно-промислова розробка або видобування вуглеводнів.

  Основою моніторингу – є створення локальних спостережних мереж, в склад яких в обов’язковому порядку повинні включатися свердловини, пробурені на водоносний горизонт, що використовується для господарсько-питного водопостачання, пункти контролю поверхневих вод ставків і струмків у районах розміщення промислових об’єктів.

  Наше підприємство розробляє структуру локальних режимних спостережних мереж за сучасними стандартами України, визначає регламент проведення моніторингу, виконує буріння і облаштування спостережних свердловин, відбір і аналіз проб води, грунтів, газів приповерхневих відкладів.