Післяпроектний моніторинг ОВД


Для виконання вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо проведення  післяпроектного моніторингу (ст. 13. «Післяпроектний моніторинг» Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), в якій вказано що суб’єкт господарювання, якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля, забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

Етапи проведення  післяпроектного моніторингу:

 1. Підготовка програми моніторингу та плану післяпроектного моніторингу (з врахуванням вимог висновку з оцінки впливу на довкілля відповідної планованої діяльності
 2.  Погодження із замовником та територіальним управлінням графіку проведення моніторингових досліджень.
 3. Проведення комплексних досліджень (з врахуванням вимог висновку з оцінки впливу на довкілля):
 • ґрунтів (якісний та кількісний аналіз);
 • води (питної, стічної, зворотної, поверхневих і підземних вод);
 • викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • факторів фізичного впливу (шум, вібрація, іонізуюче випромінювання);
 • впливу на флору та фауну (орнітологічні, іхтіологічні дослідження та спостереження);
 • впливу від здійснення планованої діяльності під час будівництва;
 • впливу від здійснення планованої діяльності в експлуатаційний період.
 1. Розробка звіту післяпроектного моніторингу для подачі до уповноваженогооргану.
 2.  Розробка плану заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля(у разі, коли під час моніторингу виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров’я населення чи довкілля).
Зв'язатися з нами