Дослідження свердловин та проектування

Останнім часом проведено дослідження більше 250 зразків керну по 90 свердловинах –пористістю від 2% до 30 % і початковою проникністю від 0,01мД до 160 мД.

Виконані дослідження впливу, як загальновідомих розчинів (на глинистій основі, полімер-калієві…), так і ексклюзивних авторських розчинів від компанії ТОВ «Геосинтез Інженірінг» (Біокар, Біокар МТ, Witer II), ТОВ «Макросинтез» (емульсії на вуглеводневій основі), ТОВ «НТКіК» (інвертна емульсія на основі дизельного палива) та ін.

Рідини інтенсифікації: НСI, HF, СН3СООН, різні композиції суміші кислот (борна+лимонна+плавікова; ортофосфорна+глинокислота), авторські рецептури від ТОВ «Weatherford», «Halliburton» , «Baker Hughes», «Schlumberger» та ін.

Особливий інтерес в останній час представляють хелатні розчини (Dissolvine  – HTF ,  Dissolvine –  DDH).