Складання проектно-кошторисної документації на буріння нафтогазових свердловин та свердловин для водопостачання


ПКД розробляється відповідає вимогам ДБН А.2.2.3 – 2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво, ВСН 39 – 86 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно – сметной документации на строительство скважин на нефть и газ, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, ДБН А.2.2 – 1 – 2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) та НПАОП 11.1 – 1.01 – 08 Правила безпеки у нафтогазодобувній промисловості України. При розробці ПКД необхідно керуватися законами України, рішеннями уряду України, другими нормативними актами на проектування і спорудження свердловини.

В його склад входить рішення всіх питань, пов’язаних з вибором і монтажем бурового верстату та обладнання, буріння, кріплення стовбура свердловини, випробування в колоні (виклик притоку), демонтаж установки та рекультивація землі. Для визначення кошторисної вартості споруджування свердловини в складі робочого проекту формується зведений кошторисний розрахунок вартості споруджування. Охорона навколишнього природного середовища (або звіт про оцінку впливу на довкілля) розробляється для визначення впливу діяльності на навколишнє середовище: земля, повітря водне середовище. Проект та кошторис на буріння водної свердловини, необхідний для забезпечення водою при бурінні основної глибокої свердловини для технічних та побутових потреб.

Підставою до проектування є: договір на розробку ПКД на спорудження свердловини; технічне завдання (вихідні дані) для розробки ПКД на спорудження свердловини; геологічний проект пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ на даній площі.

Експертиза ПКД проходить в різних державних органах:

– Обласному комітеті по екології та природних ресурсів;

– Державних службах України з питань праці;

– Аварійно-рятувальному загоні спеціального призначення ДСНС України;

– Гідрогеологічних експедиціях.

Для отримання позитивних висновків при погодженні ПКД у відповідних органах підприємство має необхідні, згідно сучасних вимог, кваліфікаційні сертифікати.

Проекти облаштування об’єктів нафтогазового комплексу, а саме:

облаштування газових, газоконденсатних, нафтових та поглинальних свердловин;

облаштування, реконструкція, технічне переоснащення групових пунктів збору та підготовки продукції, УКПГ, УППГ, КНС та інших об’єктів нафтогазового комплексу.

Зв'язатися з нами