Дослідження геомеханічних властивостей керну


Науковці та технологи ДП «Укрнаукагеоцентр» займаються вивченням проблеми розробки покладів ущільнених порід колекторів, видобуток вуглеводнів з яких неможливий без застосування технології гідравлічного розриву пласта (ГРП).

Як свідчить закордонний досвід, перед проведенням ГРП, рекомендується виконувати моделювання процесу ГРП з урахуванням орієнтації напружень в цільових відкладах і напряму природних розломів, шляхом проведення комплексних досліджень кернового матеріалу, зокрема, детальним вивченням геомеханічних властивостей: модуль Юнга, коефіцієнт Пуассона.

Визначення розподілу ефективних напружень у пласті відіграє велику роль у виборі напряму буріння горизонтального відрізку свердловини. Для створення тріщини при проведенні ГРП необхідно подолати межу міцності породи на розрив, а розвиток утвореної тріщини буде проходити у напрямку, перпендикулярному мінімальному напруженню гірських порід. Отримані результати в поєднанні з результатами ГДС закладаються в основу об’ємної моделі напруженого стану масиву гірських порід та використовуються при проектуванні ГРП.

Проведені спеціалістами ДП«Укрнаукагеоцентр» геомеханічні дослідження зразків керну дозволяють надрокористувачам отримувати надійну базу для максимально ефективного проектування буріння свердловин та процесу ГРП, що в кінцевому результаті призводить до отримання промислових притоків вуглеводнів видобувними та геологорозвідувальними підприємствами різних форм власності.

Дослідження проводяться з використанням з використанням розривної машини серії Р-50 з гранично допустимим навантаженням 500 кН, згідно ГОСТ 7855-74.

Для визначення якості проведених робіт по виготовленню зразків керну робились заміри зразків штангенциркулем з похибкою ±0,1 мм.

Дослідження та оформлення результатів виконано у відповідності до вимог чинних ГОСТів та нормативних документів.

Зв'язатися з нами