Газогідродинамічні дослідження свердловин


Метою газогідродинамічних досліджень газових, газоконденсатних і нафтових свердловин являється одержання надійної інформації про фільтраційні та інші характеристики порід-колекторів у продуктивних відкладах, необхідної для підрахунку запасів вуглеводнів, обґрунтування параметрів розробки, технологічного режиму експлуатації свердловин, вибору наземного обладнання, оцінки ефективності робіт з інтенсифікації припливу вуглеводнів та оперативного регулювання процесів розробки родовищ.

Реалізація газогідродинамічних досліджень можлива тільки після створення у свердловині депресії чи репресії на пласти і полягає в реєстрації зміни у часі тисків (вибійного, трубного, затрубного) та об’ємів припливу чи приймальності флюїду.

Розрізняють дві групи газогідродинамічних методів дослідження: перша полягає у вивченні процесу усталеної (метод стаціонарного відбирання або закачування), друга – неусталеної фільтрації (методи відновлення тиску або рівня у свердловині). В комплексі, дані методи дозволяють визначити значення пластового і вибійного тисків, температури, розрахувати фільтраційно-ємнісні характеристики пласта (проникність, провідність), коефіцієнтів фільтраційних опорів привибійної зони, визначити скін-фактор, радіус зони дренування, наявність границь чи непроникної частини пласта та відстані до них, та визначити коефіцієнти гідравлічного опору пласта.

Для проведення газогідродинамічних досліджень свердловин
ДП «Укрнаукагеоцентр» володіє трьома дослідницькими лабораторіями на базі всюдихідного автомобіля ГАЗ-66, з лебідками ЛС-7 для спуску глибинних приладів на проволоці діаметром 2,0 мм, високоточними глибинними та устьовими манометрами-термометрами, лубрикаторними установками УЛГП-700, УЛГП-350 (лубрикатор та перевентор). Також з метою проведення досліджень із довготривалою реєстрацією тисків на вибоях свердловин в умовах корозійно-агресивного середовища використовується сучасна пересувна лабораторія на базі автомобіля «КАМАЗ-4310» із лебідкою ЛСГ-25 під проволоку діаметром 3,0 мм з довжиною понад 6000 м з усім необхідним допоміжним обладнанням.

Проведення газодинамічних досліджень газовий та нафтових свердловин згідно з пунктом 33 розділу IV “Правил розробки нафтових і газових родовищ” (Наказ №118 від 15.03.2017 року) є обов’язковим при введенні свердловин в пробну експлуатацію, а подальші заміри регламентуються проектами дослідно-промислової розробки та проектами розробки і зазвичай проводяться 1 раз на півроку.

Зв'язатися з нами