Написання звітів техніко-економічного обґрунтування коефіцієнтів вилучення нафти, газу, конденсату


  • написання звітів техніко-економічного обґрунтування коефіцієнтів вилучення нафти, газу, конденсату.

Техніко-економічне обгрунтування коефіцієнтів вилучення вуглеводнів є складовою частиною геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу. Під час виконання звітів ТЕО проводиться значний обсяг робіт пов’язаних з:

  • аналізом попередньої розробки родовища;
  • обробкою досліджень свердловин (на стаціонарних та нестаціонарних режимах фільтрації) з обов’язковим визначенням фільтраційно-ємнісних параметрів пластів;
  • оцінкою запасів газу за методом падіння пластового тиску та запасів нафти за методом матеріального балансу;
  • вибір експлуатаційних об’єктів та варіантів розробки;
  • проектуванням подальших технологічних показників розробки;
  • розрахунком техніко-економічних показників промислового освоєння вуглеводнів для виділених експлуатаційних об’єктів розробки за проектний і рентабельний періоди, з визначенням таких основних показників: чистого прибутку підприємства, грошового та дисконтованого грошового потоків, рентабельності, терміну окупності капітальних вкладень.

На підставі техніко-економічних розрахунків визначаються кінцеві коефіцієнти вилучення вуглеводнів по об’єктах шляхом відношення видобутку відповідних вуглеводнів за економічно доцільний період до підрахованих об’ємним методом початкових запасів.

Зв'язатися з нами