Спеціальні газоконденсатні дослідження свердловин


Під час розробки газоконденсатних покладів на режимі виснаження пластової енергії, зниження пластових тисків супроводжується фазовими перетвореннями з відділенням рідкої фази вуглеводнів С5+ безпосередньо в пласті. Проведення початкових досліджень газоконденсатних систем дає можливість стежити за ефективним використанням пластової енергії, необхідної для забезпечення повного виносу конденсату на поверхню, проводити ранню діагностику початку ретроградної конденсації рідких вуглеводнів в пласті.

Дослідження родовищ на газоконденсатність проводиться з метою визначення параметрів і показників, що є являються вихідними даними для підрахунку запасів газу та конденсату, проектування розробки і облаштування родовищ та переробки конденсату.

Для дослідження застосовується метод малих відборів газу, за яким вся продукція свердловини спрямовується в промисловий шлейф, а частина потоку за допомогою спеціального пробовідбірного зонду, який монтують на гирлі фонтанної арматури, відводиться на установки по дослідженню на конденсатність УДК-1, УПДК-1. Під час дослідження свердловин на газоконденсатність на усталених режимах роботи відбувається поділ продукції з пласта у сепараційних установках на рідку (конденсат) і газову (газ сепарації) компоненти та проводиться визначення їх кількісного співвідношення – конденсатогазового фактора (КГФ) для сирого і стабільного конденсатів. Проводиться відбір представницьких проб газової (газ сеперації) та рідкої (сирий і стабільний конденсат) фаз для подальшого вивчення фізико-хімічних характеристик пластової вуглеводневої системи.

Визначення об’єму відсепарованого газу проводиться за допомогою газового лічильника типу «ТЕМП». Замір об’єму відділеного стабільного конденсату і води – за допомогою мірних циліндрів. Об’єм нестабільного конденсату визначається через коефіцієнт усадки. Температура в сепараторі заміряється за допомогою лабораторних термометрів.

За результатом досліджень визначаюсь наступні параметри:

  • Конденсатогазовий (КГФ) і водний фактори (ВФ);
  • Швидкість газорідинної суміші на вході в НКТ;
  • Компонентний склад пластової вуглеводневої системи;
  • Поточний потенційний вміст вуглеводнів С5+вищі в пластовому газі;
  • Фізико-хімічні характеристики дегазованої вуглеводневої рідини.

Газоконденсатні дослідження на стаціонарних режимах фільтрації згідно з пунктом 39 розділу IV “Правил розробки нафтових і газових родовищ” виконуються 1 раз на півроку.

Зв'язатися з нами