PVT-дослідження пластових вуглеводневих систем (нафтових та газоконденсатних)


При відкритті нових покладів вуглеводнів, проводиться вивчення вуглеводневих систем у пластових умовах – відбір і дослідження глибинних проб пластової нафти, рекомбінування і лабораторний аналіз газоконденсатних систем на установці фазової рівноваги УГКН-1.

Термодинамічні дослідження полягають у візуальному визначенні фазового стану рекомбінованої за пластових термобаричних умов газоконденсатної суміші, визначенні тиску, з якого починається скраплення вуглеводневих компонентів С5+ та подальшому вимірюванні об’єму сирого конденсату, що випав у камері PVT установки фазової рівноваги. Об’єми рідинної фази за фіксованого візуально положення її рівня у візирному пристрої визначають вимірним пресом. Таким шляхом визначається зміна фазового стану та властивостей пластових газоконденсатних систем у процесі зниження пластового тиску до 0,1 МПа.

Конструкція установки УГКН-1 дає можливість регулювання зміни тиску в діапазоні від 0,1 до 100 МПа та температури в діапазоні до 200 0С.

В ході термодинамічних досліджень вуглеводневих систем визначається ряд наступних параметрів:

  • тип (природа) покладу;
  • для газоконденсатних систем: фазовий стан пластової системи, тиск початку конденсації (скраплення рідких вуглеводнів), склад пластового газу, динаміка зміни вмісту вуглеводнів С5+ у пластовому газі в процесі розробки покладу, кінцевий коефіцієнт конденсатовилучення;
  • для нафтових систем: тиск насичення (тиск при якому з’являються перші ознаки виділення вільного газу), газовміст пластової нафти, об’ємний коефіцієнт, усадка, густина, динамічна в’язкість в пластових умовах.

На відміну від традиційних приладів, які досліджують пластові вуглеводневі системи окремо на різних установках, установка УГКН-1 дає змогу досліджувати як нафтові так і газоконденсатні системи.

Результати термодинамічних досліджень дають повну уяву про властивості пластових систем покладу, можливість правильно розмістити мережу експлуатаційних свердловин, вибрати оптимальний режим розробки, і таким чином змоделювати якомога ефективнішу систему розробку родовища.

Термодинамічні дослідження, які проводяться згідно з пунктом 40 розділу IV “Правил розробки нафтових і газових родовищ”, виконуються обов’язково в перших продуктивних свердловинах, які розкрили нові поклади, згодом періодично (за необхідності) в процесі дослідно-промислової розробки.

 

 

Зв'язатися з нами