Інвентаризація відходів


Комплекс разових організаційно-технічних заходів, які проводяться з метою виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів на підприємстві, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, виявлення і обстеження місць утворення відходів.

Комплекс робіт складається з:

  • виявлення та ідентифікація відходів;
  • визначення класів небезпеки відходів.
  • Визначення місць та способів тимчасового розміщення відходів на території підприємства.
  • Визначення відповідності відходів підприємства Жовтому та Зеленому перелікам відходів згідно Постанові КМУ від 13.08.2000р. № 1120
  • Обгрунтоване присвоєння відходам кодів згідно Державного класифікатора відходів ДК 005-96
  • Розрахунок гранично-допустимих та питомих показників утворення відходів у технологічних процесах з урахуванням особливостей виробничих процесів, матеріально-сировинних балансів, обсягів виробництва, джерел утворення відходів
  • Розрахунок показника загального утворення відходів (ПЗУВ) згідно Постанови КМУ від 31.08.1998 р. № 1360 та показника питомого утворення відходів (ППУВ) згідно Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 17.02.1999 р № 41
Зв'язатися з нами