Розробка проектів ДПР підземних вод


Розробка проектів геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки (далі – ДПР) регламентується Наказом №34/М від 03 березня 2003 р. Міністерства екології та природних ресурсів України «Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення».

Проект розробки родовища розпочинається після надання Замовником технічного завдання на проектування, яке складається відповідно до СОУ 73.1-41. Відповідно до СОУ 73.1-41 Технологічна схема розробки родовища, це проектний документ, який забезпечує використання підземних вод для питних технічних цілей з урахуванням правил охорони надр і навколишнього природного середовища, а також безпечне ведення робіт.

Підготовка технологічної схеми передбачає створення (або обгрунтування існуючої) раціональної системи розташування водозабірних споруд за оптимальних умов розробки родовища (ділянки) і забезпечення охорони як навколишнього природного середовища, так і родовища підземних вод від забруднення.

Зв'язатися з нами