Інвентаризація джерел викидів


Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря – це систематизація відомостей про розподіл джерел на території підприємства, кількість і склад викидів, спрямована комплексно на охорону атмосферного повітря. Проводиться у відповідності до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 10.02.1995 р. №7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»

Зв'язатися з нами