Геолого-економічна оцінка запасів підземних вод


Геолого-економічна оцінка проведення  пошукових, розвідувальних і спеціальних робіт та досліджень, що здійснюється з метою одержання інформації щодо геологічної будови надр, виявленння та оцінки запасів корисних копалин, характеристик процесів, які відбуваються в геологічному середовищі; визначення економічної доцільності видобування корисної копалини.

Геологічне вивчення регламентується Кодексом України «Про надра», а саме статтею 23.

«…Землевласники і землекористувачі наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів видобувати підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 м3/добу….»

Згідно методики ДКЗ України геолого-економічна оцінка підземних вод, в тому числі ДПР включає наступні етапи:

 1. Проект геолого-економічної оцінки, у тому числі ДПР.
 2. Гідрогеологічне обстеження експлуатаційних свердловин.
  • збір паспортних даних по свердловинах, місцезнаходження свердловин на місцевості та їх планово-висотна прив´язка;
  • виписка даних про плановий водовідбір зі свердловин, встановленого насосного обладнання та режим експлуатації свердловин;
  • збір фактичних даних про конструкцію свердловин, геологічний розріз, дебіт, зниження рівня води, якість підземних вод.
 3. Дослідні відкачки.
 4. Режимні спостереження в свердловинах включають заміри дебіту, рівня води і температури в процесі дослідно -промислової експлуатації свердловин.
 5. Відбір проб води на лабораторні аналізи при дослідних відкачках та в період проведення режимних спостережень
 6. Лабораторні роботи: лабораторні аналізи проб води для характеристики якості води експлуатаційного водоносного горизонту. Вивчення компонентів відповідно до вимог ДСанПін 2.2.4-171-10.
 7. Камеральна обробка матеріалів. Додатковий збір і систематизація геолого-гідрогеологічних даних, узагальнення даних дослідних робіт, лабораторних та інших робіт, внесення доповнень у каталоги та зведені таблиці, уточнення попередніх картографічних матеріалів.
 8. Проходження державної експертизи та оцінка запасів підземних вод в ДКЗ України.

Зв'язатися з нами