Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)


Розробка матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об’єктів про­мислового та цивільного призначення здійснюється згідно ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.

Розробка матеріалів ОВНС доручається уповноваженим організаціям, фахівці яких  мають відповідні кваліфікаційні сертифікати щодо виконання розділу оцінки впливу на навколишнє середовище.

Розділ ОВНС включає в себе наступні підрозділи:

  • підстави для проведення ОВНС;
  • фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) будівництва об’єкта проектування;
  • загальна характеристика об’єкта проектування;
  • оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище;
  • оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище;
  • оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище;
  • комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища і його безпеки;
  • оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва;
  • заява про екологічні наслідки діяльності.
Зв'язатися з нами