Розробка паспортів відходів


Передбачає процес послідовного збирання, узагальнення, та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення, складення, і ведення паспортів відходів відповідно до державного класифікатора ДК 005-96 «Класифікатор відходів» та номенклатури відходів.

Нормативним документом, яким встановлюється вимоги до складу, вмісту, правил та послідовності заповнення технічного паспорту відходів (ТПВ) і внесення подальших змін – є ДСТУ 2195-99 «Технічний паспорт відходу», затверджений наказом Держстандарту України від 08.09.1999
№ 167.

Зв'язатися з нами