Підготовка матеріалів для отримання дозволу


Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – це офіційний документ, який дає право здійснювати викиди певної кількості забруднюючих речовин в атмосферне

 повітря стаціонарними джерелами за одиницю часу протягом визначеного в дозволі терміну.

Для отримання дозволу суб’єкт господарювання:

  • проводить інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, пилогазоочисного обладнання;
  • готує документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин;
  • готує інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості відповідно до законодавства;
  • оформляє заяву.
Зв'язатися з нами