Розроблення місцевих схем формування екологічної мережі


Локальна режимна спостережна мережа є основою для організації моніторингу якості підземних вод.

До складу режимної мережі в обов’язковому порядку повинні включатися пункти контролю поверхневих вод ставків і струмків у районах розміщення промислових об’єктів. Основу локальних режимних спостережних мереж складають наявні водозабірні свердловини, що використовуються для організації господарсько-питного водопостачання.

Задачею локальної режимної мережі спостережень є:

  • виявлення джерела забруднення;
  • визначення площі забруднення території;
  • вивчення динаміки розвитку забруднення і його небезпека;
  • розробка заходів щодо ліквідації забруднення.

Розробка принципів розміщення спостережної мережі свердловин у плані й обґрунтування вибору точок випробування по вертикалі (у розрізі) по водоносних горизонтах і комплексах виконується відповідно до гідрогеологічної будови району, гідродинамічної обстановки та особливостей використання вод.

Мережа спостережних свердловин розміщується з урахуванням наступних факторів:

  • місця розташування, характеру, розмірів і форми джерела забруднення;
  • напрямки і швидкості руху підземних вод;
  • будови водоносного горизонту (потужності, фільтраційної неоднорідності, наявності тектонічних порушень та ін.);
  • наявності водозаборів і їхніх характеристик.
Зв'язатися з нами