Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)


Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – процедура (згідно Закону країни «Про стратегічну екологічну оцінку», який вступив в дію 20 жовтня 2018 року за № 2354-VIII), необхідна для визначення, опису та оцінювання наслідків, що впливають на довкілля та здоров’я населення через виконання документів державного планування (містобудівна документація: генеральний план, детальний план території або план зонування території, схеми планування району, стратегій, загальнодержавних програм, державних цільових програм та інших

програм і програмних документів, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування), розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків.

Стратегічна екологічна оцінка включає такі етапи:

  • визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки;
  • складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
  • проведення громадського обговорення та консультацій;
  • врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
  • інформування про затвердження документа державного планування;
  • моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля та здоров’я населення.
Зв'язатися з нами