Інженерно-гідрологічні роботи (гідрологія)


Інженерно-гідрологічні роботи включають в себе гідрологічні розрахунки для проектування та експлуатації гідротехнічних споруд і планування водогосподарських заходів, таких як:

  • гідрологічні розрахунки по визначенні можливості водозабору з річок для забезпечення господарсько-побутових та/або виробничих потреб;
  • гідрологічні розрахунки річки для виконання проектів гранично-допустимих скидів (ГДС) випусків стічних вод з очисних споруд підприємства.

В дану технічну документацію входить:

  • гідрографічна і морфометрична характеристика річки (водотоку);
  • кліматична характеристика басейну;
    опис гідрологічного режиму;
  • визначення річного стоку та його мінливості;
  • визначення середньомісячної витрати води в році 95%-ої забезпеченості;
  • визначення санітарної витрати води (для водозаборів);
  • складання ситуаційного плану (для проектів ГДС з нанесенням фонового; розрахункового та контрольного створів).
Зв'язатися з нами