Розробка проектів нормативів гранично-допустимих скидів (ГДС)


Проект нормативів ГДС речовин є складовою частиною Дозволу на спеціальне водокористування. Скид у водні об’єкти зворотних вод без дозволу на спеціальне водокористування забороняється.

Гранично допустимий скид (ГДС) речовини – показник максимально допустимої в одиницю часу кількості (маси) речовини, що відводиться із зворотними водами в поверхневі води, який з урахуванням встановлених обмежень на скид цієї речовини від інших джерел забруднення гарантує дотримання норм її вмісту в заданих контрольних створах (пунктах) водного об’єкта. Величини ГДС речовин встановлюються в грамах на годину (г/год).

Нормативи ГДС речовин у зворотних водах затверджуються Департаментом екології та природних ресурсів обласної Державної адміністрації одночасно з видачею  дозволу на спеціальне водокористування. Більш детальніше про дозвіл на спеціальне водокористування, Ви можете ознайомитись в наших послугах – дозвільна документація.

Термін дії нормативів ГДС встановлюється індивідуально залежно від терміну дії дозволу на спеціальне водокористування.

Підставами для переоформлення нормативів ГДС є:

 • закінчення терміну дії нормативів,
 • зміна умов водокористування,
 • зміна категорії якості води у водному об’єкті,
 • зміна законодавчої та нормативної бази.

Перегляд ГДС речовин виконується не менше раз в п’ять років.

Проект нормативів ГДС речовин включає в себе:

 • фактичні дані щодо якісного і кількісного складу забруднюючих речовин у зворотних водах, отриманих шляхом лабораторних досліджень, величини середньорічних концентрацій, отриманих шляхом аналізу даних попереднього моніторингу;
 • вхідні дані щодо гідрологічної, гідравлічної та гідрохімічної характеристики водоприймача зворотних вод;
 • гідрографічну схему в межах адміністративного поділу з відображенням випусків зворотних вод, фонового і контрольного створів та також місць водозаборів (при їх наявності);
 • вимоги до якості води водоприймача з урахуванням специфіки водокористування
 • правове, методичне обґрунтування схеми і моделі розрахунку ГДС речовин, виходячи зі специфіки водокористування;
 • кратність розбавлення зворотних вод водою водоприймача в зоні їх початкового змішування і лімітуючому контрольному створі.
 • розрахункові умови та результати розрахунків величин допустимих концентрацій ГДС речовин, отриманих з використанням ЕОМ;
 • ліміти на скидання та проект нормативів ГДС речовин.

Розробка та погодження проекту нормативів ГДС речовин здійснюється в два етапи.

На першому етапі проводиться  збір вхідних даних, підготування необхідного комплекту картографічних матеріалів, обробка даних попереднього моніторингу якості зворотних вод та води водоприймача, в разі потреби виконуються додаткові лабораторні дослідження якості зворотних вод та води водоприймача, виконується розрахунок прогнозованої якості води у водоприймачі в контрольному створі та розробка нормативів граничнодопустимого скиду (ГДС) речовин зі зворотними водами;

На другому етапі проводиться узгодження проекту нормативів ГДС речовин в органах Держпродспоживслужби (якщо скид зворотних вод здійснюється у водний об’єкт в межах населеного пункту), в Департаменті екології та природних ресурсів обласної Державної адміністрації та територіальним органом Державного агентства водних ресурсів.

Законодавчо-нормативною базою для складання проектів ГДС є:

В разі скиду зворотних вод у водний об’єкт за відсутності дозволу на спеціальне водокористування, шкода заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього середовища, підлягає компенсації юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, як правило, в повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення і незалежно від плати за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів (ст. 69 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

 

Зв'язатися з нами