Геологічні, геофізичні та геодезичні послуги

Надійне і сучасне програмне забезпечення в поєднанні з досвідом фахівців старших поколінь і ентузіазмом молодих спеціалістів, дозволяють узагальнити та проаналізувати геолого-геофізичні матеріали, достовірно охарактеризувати геологічну будову родовища, виконати геолого-економічну оцінку та надати рекомендації щодо оптимальних варіантів розробки покладів та родовища в цілому, а також подальшого ведення геолого-розвідувальних робіт.

Сфера діяльності охоплює найширший спектр видів робіт, починаючи з стратиграфічного розмежування і попластової кореляції розрізів свердловин, складання геологічних проектів, тематичних звітів, супроводу буріння свердловин, комплексного дослідження кернового матеріалу в польових і лабораторних умовах, в тому числі рентгеноструктурний аналіз, геохімічні дослідження електронної мікроскопії , до науково-практичних та методичних розробок націлених на пошуково-розвідувальний процес традиційного і нетрадиційного вуглеводневої сировини.

 

Геологічні послуги