Аналіз результатів геологорозвідувальних та видобувних робіт на площах і родовищах ВВ з метою визначення відповідності виконаних робіт вимогам чинного законодавства, ліцензійним угодам, необхідним природоохоронним заходам та доцільності продовження (поновлення) строку дії спеціального дозволу на користування надрами


Метою роботи є збір, обробка геолого-геофізичної інформації та матеріалів пошуку, буріння, видобутку, узагальнення матеріалів, аналіз та оцінка робіт, виконаних надрокористувачем згідно Програми робіт, виконання умов Спеціального Дозволу та Угоди про умови користування надрами, надання консультативно-методичної допомоги та рекомендацій на проведення подальших робіт на ділянці надр.

Зв'язатися з нами