Наукове обґрунтування напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та нетрадиційні вуглеводні (газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ-метан вугільних басейнів та інші)


Багаторічний досвід роботи підприємства на території Східного нафтогазовидобувного регіону України дозволив зібрати, систематизувати та узагальнити всю наявну інформацію по виконаних геолого-геофізичних дослідженнях, пробурених свердловинах, провести додаткові дослідження керну і виділити перспективні напрямки для подальшої постановки геолого-розвідувальних робіт на нафту і газ.

Перспективи нафтогазоносності пов’язані:

  1. Ущільненими нафтогазонасиченими породами-колекторами (алевроліти, пісковики, вапняки) ресурси яких прогнозуються в обсязі понад 5 трлн. м3 газу.
  2. Великими та надвеликими глибинами (5,0 – 7,0 км) у карбонатно-теригенних резервуарах в межах крупних структурних форм центральної частини ДДЗ в обсязі 2 трлн.м3.
  3. Рифогенно-карбонатними осадовими комплексами південної та північної прибортових частин ДДЗ. Сумарна оцінка їх ресурсів становить близько 500млрд.м3 газу.
  4. Приштоковими зонами та видовженими криловими частинами структур родовищ Машівсько-Шебелинського нафтогазоносного району в обсязі 500млрд.м3.
  5. Розущільненими породами кристалічного фундаменту до глибини 6,5 км, з якими пов’язується до 2,5 трлн. м3 газу.
  6. Пропущеними покладами пластів невеликих глибин (0,3 -1,5 км) над відкритими родовищами ВВ, що не вивчалися детальним комплексом ГДС за відсутністю необхідних на той час методів.

Встановлення нафтогазонасичених інтервалів в свердловинах площ та родовищ ДДЗ, не виділених та пропущених при оперативній промислово-геофізичній інтерпретації та не випробуваних в процесі буріння.

  1. Встановлення перспективних площ для опошукування розущільнених порід фундаменту.
  2. Перейти на пошук покладів в несклепінних пастках.
  3. Повернутися до мезозойського комплексу який залягає на невеликих глибинах і був в свій час пропущений.
Зв'язатися з нами