Виконання польових інженерно-геологічних вишукувань (буріння свердловин, відбір проб ґрунту порушеної і непорушеної структури)


Комплексні інженерно-геологічні вишукування включають: буріння свердловин: ударно-канатне, колонкове буріння технічних свердловин з відбором зразків непорушеної структури (моноліти), шнекове буріння розвідувальних свердловин з відбором зразків порушеної структури (мішок, бюкс).

Буріння свердловин проводиться до глибини 30,0м.

Лабораторні дослідження зразків ґрунтів: виконуються в стаціонарній, акредитованій геотехнічній лабораторії. По відібраним в полі зразкам ґрунтів, в лабораторних умовах визначаються основні фізико-механічні показники, необхідні для розрахунків фундаментів по деформації та несучій здатності. Лабораторними методами визначаються також коефіцієнти фільтрації ґрунтів, відносний вміст органічних речовин; хімічний аналіз водної витяжки ґрунтів і ґрунтових вод, корозійна активність ґрунтів до сталі та ін.;

Камеральна обробка польових та лабораторних результатів: після та в процесі виконання польових та лабораторних робіт спеціалістами-геологами виконується побудова інженерно-геологічних розрізів, розрахункових профілів, колонок, проводиться статистична обробка отриманих результатів лабораторних досліджень, проводиться порівняльний аналіз отриманих польових та лабораторних результатів з архівними матеріалами вишукувань, виконаних в районі робіт на ділянках з аналогічними інженерно-геологічними умовами. В результаті робіт складається технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування, з висновками та рекомендаціями.

Зв'язатися з нами