Визначення граничних значень геолого-геофізичних параметрів за даними ГДС, випробувань та лабораторних вимірювань на керні_


  • Детальна попластова та поточкова інтерпретація матеріалів ГДС:
  • Ув’язка кривих комплексу ГДС по глибині:

Побудова планшетів геофізичних кривих за допомогою програми «OPIUM» по всьому наявному матеріалу.

  • Виділення ефективних товщин в колекторах:
  • Визначення підрахункових параметрів (Неф, Кп, Кнг);
  • Прив’язка кернового матеріалу до розрізу;
  • Надання таблиці обробки даних ГДС
Зв'язатися з нами