Наукове обґрунтування геологорозвідувальних робіт на нафту і газ та нетрадиційні вуглеводні (газ сланцевих товщ, газ центрально-басейнового типу, газ-метан вугільних басейнів та інші)


На основі вивчення особливостей геологічної будови та загальноприйнятих критеріїв прогнозування традиційних вуглеводнів, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газ-метан вугільних басейнів та інші оцінюється перспективність площ досліджень.

Для вирішення даних геологічних задач виконується:

  • збір, аналіз та систематизація наявних геолого-геофізичних матеріалів;
  • аналіз результатів буріння, промислово-геофізичних досліджень та випробування свердловин, виділити перспективні інтервали;
  • кореляція перспективних інтервалів в розрізах свердловин, пробурених в межах території досліджень;
  • аналіз матеріалів макроопису та лабораторних досліджень кернового матеріалу.

У разі перспективності досліджуваних ділянок надр, надаються рекомендації по комплексу досліджень на традиційні та нетрадиційні вуглеводні в процесі подальших геологорозвідувальних робіт.

Зв'язатися з нами