Аналіз та узагальнення геолого-геофізичних даних та кернового матеріалу по свердловинах родовища з метою встановлення петрофізичних зв’язків по кожному з підрахункових горизонтів_


  • Встановлення петрофізичних зв’язків по горизонтах.

Побудова за лабораторними даними петрофізичних залежностей  (графіків, номограм, полігонів розподілу), які були визначені по керну:

Кпр=f(Кп), Рн=f(Кв), Кзв=f(Кп), Кзв=f(Кпр), Рп=f(Кп) та ін.

  • Підбір петрофізичної моделі та визначення граничних значень родовищ по ДДЗ, Західному та Східному регіонах.

Підбирається модель для розрахунку параметрів згідно наявного родовища або із сусідніх родовищ.

Геолого-геофізичні параметри визначаються за даними ГДС, випробувань та лабораторних вимірювань на керні, використовуючи складання виборок, побудови полігонів розподілів Рн, Кп та зіставлень геофізичних параметрів ΔТ, ΔІγ, ρп  та ін.

Зв'язатися з нами