Складання проектів пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ


Для вирішення поставлених геологічних задач виконується комплексний аналіз геолого-геофізичних матеріалів, результатів експлуатації свердловин на площі або родовищі та на сусідніх площах, обґрунтовується геологічні моделі виявлених і прогнозних покладів вуглеводнів з урахуванням результатів переінтерпретації матеріалів сейсмічних досліджень і виконується оцінка їх ресурсної бази.

Визначається оптимальна кількість пошукових і розвідувальних свердловин, обґрунтовуються та визначаються їх проектні глибини, що забезпечать повне розкриття та вивчення перспективного розрізу.

Місцеположення та проектні глибини свердловин обґрунтовуються за допомогою графічного матеріалу: структурних карт, сейсмогеологічних профілів, ситуаційного плану.

Обґрунтовується методика проектних робіт.

Зв'язатися з нами