Стратиграфічне розчленування та попластова кореляція розрізів свердловин


Кореляція розрізів свердловин на біостратиграфічній, мінералого-петрографічній та реперній основі (за комплексом ГДС), з метою виділення та проведення достовірної кореляції нафтогазоносних колекторів у міжсвердловинному просторі:

 

Зв'язатися з нами