Виділення колектороів та визначення їх товщини на підставі комплексного аналізу даних ГДС_


  • Виділення перспективних пластів:

Побудова планшетів геофізичних кривих за допомогою програми «OPIUM», ув’язка їх по глибині, нанесення кернових даних, прив’язка керну до розрізу свердловин, ув’язка його з геофізичними параметрами. Нанесення результатів випробування, виділення перспективних пластів, зняття відліків геофізичних параметрів з кожної кривої.  

  • Надання літологічної характеристики та характеру насичення.

Складання таблиці обробки даних ГДС та визначення підрахункових параметрів (Неф, Кп, Кнг).

Зв'язатися з нами