Геологічний супровід пошуково-розвідувального буріння та ДПР покладів нафти і газу


  • Контроль за станом свердловини під час буріння, відбору керну, проб пластових флюїдів на аналізи;

Контроль  відповідності фактичних параметрів буріння проектним, згідно ГТН;

Контроль  виконання програми робіт та ін.

  • Аналіз результатів досліджень в свердловині, корегування інтервалів відбору керну, ВПК, ВПТ
  • Комплексний аналіз вибуреної породи в процесі проходки по об’єктах вивчення, перспективних комплексах:

опис керну та шламу візуально і в шліфах (всіх літологічних вімінностей);

визначення величини органічних рештків в породах та можливості їх генерації ВВ, видача заключень.

  • Фаціальний аналіз. Побудова розрізів. Детальне розчленування розрізів на літопачки, пласти та вияснення характеру зміни порід відносно суміжних площ:

аналіз характеру розвитку порід-колекторів та покришок в перспективному розрізі;

вияснення умов осадконакопичення та наявності перспектив нафтогазонакопичення в міжкупольній зануреній зоні;

виділення інтервалів покришок , порід-колекторів та псевдопокришок;

виділення зон виклинювання та літологічного заміщення;

визначення типа природних резервуарів;

  • Складання літофаціального розрізу свердловини по мірі її поглиблення і аналіз відхилення від проекту:

узагальнення результатів аналізу флюїдів, отриманих при випробуванні свердловини

  • Побудова зведеного геолого-геофізичного розрізу
  • Побудова геологічних та літофаціальних профілів з ув’язкою результатів буріння на суміжних площах.
Зв'язатися з нами