3D-моделювання геологічної будови та системи розробки покладів та родовищ ВВ з використанням програмного комплексів Petrel, Techlock, iP і їх візуалізація за допомогою 3D проектора Sony VPL-VW35ES


Petrel

Для підвищення якості і ефективності геологорозвідувальних робіт використовуються сучасні методи моделювання геологічних об’єктів. Високопрофесійні фахівці з багаторічним досвідом роботи та знаннями про геологічну будову регіону досліджень у процесі виконання проектних робіт застосовують побудову тривимірних цифрових геологічних моделей з використанням програмного засобу Petrel. Саме  цей програмний комплекс є найбільш технологічний інструмент на базі якого реалізовані алгоритми та процеси для створення 3D моделей родовищ і покладів вуглеводнів.

 

Під час створення робочого проекту в ПК Petrel формується інформаційне середовище для взаємодії  польових геофізичних, сейсмічних, каротажних, свердловинних, промислових і геодезичних даних. Подальший процес передбачає інтерпретацію завантажених даних та візуалізацію в тривимірному просторі для подальших кількісних розрахунків.  Створена за таким принципом 3D геологічна модель є ефективним інструментом  для оперативного прийняття рішень з управління процесами пошуку, розвідки та розробки

 

Techlog

Потужність і функціонал програмного продукту стає одним із головних факторів якості петрофізичної інтерпретації. В сучасних умовах  петрофізика  вимагає до себе не тільки кваліфікованих спеціалістів але і високотехнологічних інструментів програмного забезпечення. Програмний засіб Techlog дозволяє проводити комплексний геологічний аналіз для всіх типів родовищ та призначений для агрегування усієї інформації по стволу свердловини. Задовольняє потребу в єдиній платформі, здатної підтримувати всі робочі процеси інтеграції даних по стволу свердловини і інтерпретації, зменшуючи потребу у великій кількості вузькоспеціалізованих інструментів. Об’єднуючи весь робочий процес в єдину платформу, можна оцінювати ризики і невизначеність на протязі всього терміну служби свердловини.

3D проектор Sony VPL-VW35ES дозволяє за допомогою технології тривимірного зображення досягнути ефекту об’ємності демонстрованого родовища чи іншого геологічного  об’єкта. Цей процес не тільки докладно зображає характерні особливості  геологічної побудові але й підвищує ефективність прийняття рішень.

 

 

Зв'язатися з нами