ДП «Укрнаукагеоцентр» сприяє відродженню та зміцненню нафтогазовидобувного потенціалу та енергетичної безпеки України.

Національні інтереси держави, її економічна та політична незалежність потребують максимального забезпечення мінерально-сировинними ресурсами власного видобутку, передусім вуглеводневими. ДП «Укрнаукагеоцентр» сприяє відродженню та зміцненню нафтогазовидобувного потенціалу та енергетичної безпеки України.
Саме тому, колектив ДП УНГЦ, який в поточному році святкуватиме 85 річний Ювілей, з успіхом продовжує славетні традиції полтавських геологів, що відкривали родовища не лише на теренах української землі але і далеко за її межами, та примножує здобутки попередників.

Ровесником підприємства є Департамент дослідження кернового матеріалу, стратифікації та кореляції під керівництвом Голуб Ольги. Потужним арсеналом для реалізації сучасних та майбутніх проектів є, перш за все, висококваліфіковані фахівці; лабораторія первинної обробки кернового та шламового матеріалу, обладнана приладами на рівні вимог світових стандартів, серед яких єдині в Україні – дифрактометр PANALYTICAL X’ PERT3 POWDER, електронний скануючий мікроскоп JEOL-6000, установка PELCON для виготовлення шліфів в автоматичному режимі, у тому числі і кольорових, установка для фотографування кернового матеріалу у високій розподільчій здатності для подальшого використання у програмному комплексі PETREL; 2 керносховища (де зберігається близько 91 000 м керну); шліфотека (близько 350 000 шліфів, аншліфів – штуфів, аншліфів-брикетів). Це є надійним підгрунтям для виконання широкого спектру виробничих та науково-аналітичних робіт, в процесі яких вдосконалюються методичні напрацювання та апробуються нові науково-дослідні розробки в тісній співпраці з провідними вітчизняними компаніями (Burisma Group, ДТЕК, Geo Alliance Group) та світовими (Shell, Exxon Mobil, ENI, Schlumberger, Weatherford).
Останнім часом підвищилась актуальність практичного застосування експрес-досліджень властивостей хімічного, атомарно-мінералогічного складу, візуального відображення порово-пустотного простору
у збільшенні до 60 000 разів, за допомогою електронної мікроскопії, що надзвичайно важливо для:

  • детальних мінералого-петрографічних та палеонтологічних досліджень;
  • доcлідження структури, розмірів, об’єму пустотно-порового простору та тріщинуватості, визначення їх впливу на умови фільтрації;
  • визначення гідрологічних, геохімічних, літолого- мінерагенічних, фаціально-генетичних умов осадконакопичення;
  • моделювання процесів інтенсифікації притоку та гідророзриву пластів , тощо.

На сьогоднішній день виконано понад 5 700 досліджень, результати яких відображені в геолого-тематичних звітах, (близько 50 звітів) характерною рисою яких є висока наукоємність, що безпосередньо впливає на вдосконалення, оновлення, створення нових теоретичних концепцій та виробничих технологій для прогнозу, пошуків, розвідки і розробки родовищ вуглеводнів.

ДП «УКРНАУКАГЕОЦЕНТР»