Хроматографічне дослідження компонентного складу природного газу


Визначається компонентний склад газу:

  • вуглеводнева складова: С1 – С6+вищі (до С8);
  • невуглеводнева складова: кисень, азот, діоксид вуглецю, водень.

Визначення фізико-хімічних показників:

  • теплота згорання вища, нижча;
  • число Воббе вище;
  • густина відносна і абсолютна.

Технічні показники газу:

  • вміст механічних домішок;
  • масова концентрація меркаптанової сірки;
  • масова концентрація сірководню;
  • температура точки роси за вологою та вуглеводнями.
Зв'язатися з нами