Дослідження промислових газопилових потоків (викидів)


Визначаються фізико-хімічних показники у промислових газопилових потоках:

  • вміст азоту оксиду, азоту діоксиду, аміаку, алюмінію окису, акролеїну, ацетону, бензолу, бензину, водню фториду, водню хлориду, вуглецю оксиду, гасу, заліза оксиду, їдких лугів і карбонату натрію, оцтової кислоти, кислоти сірчаної, фосфорної кислоти, ксилолу, марганцю оксиду, масла мінерального, меркаптанів, міді сполук, нікелю сполук, озону, пилу, сажі, свинцю, сірки діоксиду, сірководню, толуолу, уайт-спириту, фенолу, формальдегіду, хлору, хром (VI), етилацетату і бутилацетату, епіхлоргідрину;
  • швидкість і об’ємна витрата газопилових потоків, тиск, температура, масова концентрація пилу, сажі.
Зв'язатися з нами