Дослідження фізико-хімічних та фільтраційно-ємкісних властивостей керну


Визначається:

  • пористість;
  • проникність;
  • залишкова водо-нафтонасиченість;
  • коефіцієнт залишкового водонасичення методом центрифугування;
  • тип бітуму;
  • питомий електричний опір;
  • об’ємна і мінералогічна щільність;
  • карбонатність;
  • гранулометричний склад;
  • радіоактивність.
Зв'язатися з нами