Дослідження елементного складу відкладень свердловин


Визначається:

  • елементний склад на електронному мікроскопі JEOL-6000;
  • кількісний та якісний мінеральний склад на дифрактометрі X’Pert3
Зв'язатися з нами