Дослідження атмосферного повітря (СЗЗ) та повітря робочої зони з визначення компонентного складу


Визначаються фізико-хімічні показники у атмосферному повітрі (СЗЗ):

  • температура повітря, атмосферний тиск, відносна вологість, шум, вібрація загальна і локальна;
  • вміст азоту діоксиду, азоту оксиду, аміаку, бензину, бутану, гексану, гасу, гідроксобензолу (фенолу), метану, метанолу, метилбензолу (толуолу), лугів їдких (розчини в перерахунку на NaOH), пентану, пропану, свинцю і його неорганічних сполук, сірки діоксиду (ангідриду сірчистого), сульфатної кислоти, пилу (зважених речовин), пилу (70% > SiO2 > 20%), оксиду вуглецю (чадного газу), формальдегіду, етану, етанолу (етилового спирту)).

Визначаються фізико-хімічні показники у повітрі робочої зони:

  • температура повітря, атмосферний тиск, відносна вологість, шум, вібрація загальна і локальна;
  • вміст азоту діоксиду, азоту оксиду, аміаку, бензину, бутану, гексану, гасу, масел мінеральних нафтових, метану, метанолу, метилбензолу (толуолу), лугів їдких (розчини в перерахунку на NaOH), оксидів заліза (у зварювальному аерозолі), оксидів марганцю (у зварювальному аерозолі), пропану, свинцю і його неорганічних сполук, сірки діоксиду (ангідриду сірчистого), сульфатної кислоти, пилу (зважених речовин), пилу (70% > SiO2 > 20%), оксиду вуглецю (чадного газу), формальдегіду, етану, етанолу (етилового спирту)).
Зв'язатися з нами