Аналіз поверхневих, підземних, пластових, супутньо-пластових, питних, технічних, технологічних, стічних, стічних очищених вод


Визначається:

 • густина;
 • запах;
 • забарвленість;
 • смак;
 • каламутність;
 • водневий показник рН;
 • вміст розчиненого кисню;
 • хімічне і біохімічне споживання кисню;
 • перманганатна окиснюваність;
 • електропровідність;
 • загальна і часткова лужність;
 • жорсткість;
 • сухий і прожарений залишок;
 • вміст катіонів і аніонів;
 • вміст мікрокомпонентів;
 • вільної вуглекислоти;
 • вміст метанол;
 • вміст завислих речовин;
 • вміст сірководню;
 • вміст нафтопродуктів.

Визначається тип води, для пластової води надається висновок про стратиграфічну приналежність.

Зв'язатися з нами