Аналіз та узагальнення матеріалів геолого-геофізичних досліджень 
з наданням рекомендацій з визначенням першочергових об’єктів для проведення пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ


Ретельний збір всієї наявної інформація про проведені на площі геолого-розвідувальні роботи.

Систематизація даних – складання таблиць вивченості площі геофізичними методами та бурінням. Зведення у таблиці інформації про дослідження наявного кернового та шламового матеріалу, пластових флюїдів; нафто-газо-водопрояви під час буріння свердловин; результати випробування свердловин підчас буріння і в колоні.

При необхідності проведення додаткових досліджень.

Узгодження геофізичних матеріалів з геологічними даними.

Побудова сучасної геолого-геофізичної моделі площі з урахуванням всієї наявної інформації з використанням сучасних комп’ютерних програм.

Глибокий аналіз отриманих результатів з виділенням найбільш перспективних зон, ділянок, об’єктів в межах площі для постановки подальших пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ.

Надання рекомендацій про подальші напрямки проведення ГРР.

Зв'язатися з нами