Аудит лабораторії у Полтаві завершили: які результати?

«Полтавський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Полтавастандартметрологія») провів у ДП «Укрнаукагеоцентр» щорічний наглядовий аудит комплексної аналітичної лабораторії по вивченню колекторських властивостей порід, вод, нафти, газу, конденсату, тампонажних та бурових розчинів. Спеціалісти перевірили відповідність діяльності лабораторії вимогам стандарту ДСТУ ISO 10012:2005 («Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання»).

«За результатами проведеного аудиту, зроблено висновок, що діяльність комплексної аналітичної лабораторії ДП «Укрнаукагеоцентр» повністю відповідає критеріям встановленим в ДСТУ ISO 10012:2005, що забезпечує отримання достовірних і точних результатів випробувань», — повідомили в Укрнаукагеоцентрі.
Проаналізували систему менеджменту лабораторії, компетенції персоналу, умови проведення випробувань, оцінку методів вимірювань, а також наскільки правильно і кваліфіковано ці випробування виконуються.

«Хочу відзначити високий технологічний рівень оснащення комплексної аналітичної лабораторії, професійну і технічну підготовку персоналу, забезпечення нормативною базою,— прокоментував провідний інженер з метрології ДП «Полтавастандартметрологія» Олександр Ширай. — Заявлені у сфері процесів вимірювань методи проведення випробувань виконуються у відповідності із встановленими вимогами, налагоджена система внутрішньо- і зовнішньолабораторного контролю проведення випробувань, результати випробувань оформляються у відповідності з встановленою в комплексній аналітичній лабораторії настановою з якості».

Нагадаємо, НАК «Надра України» є однією із провідних компаній у геологічній галузі, а технічне оснащення та кадрове забезпечення підприємств Компанії дозволяє проводити широкий комплекс геологорозвідувальних, дослідницьких та експлуатаційних робіт.

ДП «УКРНАУКАГЕОЦЕНТР»